5Vtill5P - Affärsplanen som bygger varumärket 360°

Vilka förväntningar har dina kunder på ditt företag och din bransch?

Jag definierar ett starkt varumärke som ett företag med mycket gott rykte och anseende. Så pass gott rykte och anseende att kunderna har blivit dina bästa säljare. Att uppnå detta handlar om att göra kunderna överraskat nöjda. Och det är inte förrän du överträffar deras förväntningar som de börjar berätta om ditt företag.

5P överträffar kundens förväntningar
5P är grenverket som möter och påverkar kundens upplevelse av ditt företag. Din verktygslåda för att kunna göra kunden överraskat nöjd och göra dina kunder till dina bästa säljare.

  • Promotion: Kunden ser och hör företagets löfte i marknadsföring och försäljning.
  • Personal: Kunden möter och är i kontakt med företagets personal, kanske fler gånger än i köpet och i leveransen.
  • Plats: Kunden upplever platsen där produkten och tjänsten köps och levereras.
  • Produkt/tjänst: Kunden upplever produktens och tjänstens funktionalitet, kvalitet och design.
  • Pris: Det är kunden som betalar och som tänker något om prissättningen.

5V är roten till ditt varumärke

  • #1V Visionen
  • #2V Vad kunderna kan köpa av ditt företag
  • #3V Vem du finns till för
  • #4V Varför de ska välja ditt företag
  • #5V Värderingar, ytterligare ett varför
Login