Vad är ett varumärke

Vad är ett varumärke? Jag tänker att det är allt du gör och säger varje dag - året runt - bygger varumärket. Och inte bara allt du gör och säger, utan även allt dina medarbetare och samarbetspartners gör och säger varje dag -året runt- bygger varumärket. Och när det är på det viset kan du förhålla dig till det på två olika sätt: Antingen bygger du varumärket medvetet eller så sker det omedvetet. Vad väljer du, vill du bygga varumärke?

Registrera varumärke

Innan du väljer ett namn på ditt företag, för att registrera varumärke,  är det viktigt att du lägger roten 5V det vill säga, sätter Visionen med företaget, Vem du i synnerhet vänder dig till, Vad du erbjuder dem och Varför de ska välja just ditt företag, samt företagets Värderingar. 5V är roten till din affärsplan som kommer bygga varumärke övertid och 360°.

Om du inte sätter företagets vision och affärsidé innan du sätter namnet på företaget så är den största fallgropen att du skapar ett företagsnamn som är en beskrivning över vad du ser att ditt företag kommer att erbjuda kunderna idag. Det är viktigt att inte namnet på ditt företag begränsar den framtida utvecklingen av företaget. Tänk på det innan du ska registrera varumärke.

Vad är en vision

Visionen i företaget är din ledstjärna, men inte bara en ledstjärna utan även din attraktionskraft. När din vision attraherar dig som företagsledare, attraherar den även alla dina medarbetare, kunder, potentiella investerare och omvärld. En vision får gärna vara utopisk, men den behöver vara så tydligt formulerad att du kommer att veta när du nått visionen.

Affärsidéen - ditt säljande budskap

Om du vill bygga ditt företags rykte och anseende medvetet, med andra ord bygga varumärket medvetet behöver du sätta roten 5V till ditt varumärke.

Webbkursen och workshopsboken "Bygg ditt varumärke själv. Ingen annan kan göra det  åt dig" hjälper dig att:

- hitta ditt unika säljande budskap?
- stå stadigt i presentationen av ditt företag?
- bli vald före alla andra?

Bygga varumärke

Login